Alja Schokker

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Mijn werkwijze  

Iedereen kan zonder speciale verwijzing bij mij een afspraak maken voor consult en behandeling.               Dit vindt plaats in mijn praktijk of in het gezondheidscentrum en zo nodig bij u thuis.                                           De praktijk is elke dag geopend. Parkeerplekken zijn gratis en ruim aanwezig. Via de routeplanner komt u voor de deur uit. Voor (evt) openbaar vervoer : zie 9292.nl

 

Eerste consult

Na een korte kennismaking volgt een inventariserend gesprek van gemiddeld een uur. Ik werk volgens de ziekteclassificatie-methode, waarbij gekeken wordt naar de klachten die er zijn en daarnaast naar biografie, karaktereigenschappen, leefomstandigheden, erfelijke factoren en evt medicijngebruik, met de reacties daarop.

Tijdens dit eerste consult wordt de informatie die u verstrekt door mij geïnventariseerd en geordend. Op basis daarvan kom ik tot een voorschrift en start de behandeling. Een behandeling met homeopathische middelen is altijd persoonlijk, gericht op het individuele klachtenbeeld. Indien nodig of gewenst tekenen we een behandelovereenkomst.


Vervolgconsult

Een vervolgconsult is op afspraak.Tussentijds contact per telefoon of per e-mail is soms noodzakelijk en altijd mogelijk.

Tijdens het vervolgconsult wordt gekeken naar het resultaat van de behandeling en naar uw welbevinden. De behandeling wordt afgerond of zo nodig bijgesteld en vervolgd. Ik volg systematisch het verloop van uw behandeling. Hoe lang dat duurt is verschillend. In meer acute situaties kan een consult kort en de behandeling kortdurend zijn. Bij klachten die langere tijd aanwezig zijn, kunnen consult en behandeling meer tijd vragen.


Cursussen  

Regelmatig organiseer ik cursussen. De meest gevraagde is "Introductie klassieke homeopathie: Zelf helpen in veel voorkomende situaties thuis". Denk aan koorts, kinderziektes, griep, ongelukjes, wonden, steken en beten enz. Met elkaar ervaringen uitwisselen en leren over gezond zijn / worden / blijven met natuurlijke / homeopathische middelen. Gezellig en leerzaam :)  Op 3 avonden in kleine groepen, bij mij in de praktijk, in het gezondheidscentrum Techumerpleats of als je met 5 of 6 collega's of vrienden bent ook op locatie. Opgeven kan altijd via de contactpagina van deze website. Ik houd je dan op de hoogte.            Op Facebook (klassieke homeopathie Alja Schokker) staan ook de actuele cursusdata vermeld.