Alja Schokker

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Werkwijze en workshops


Iedereen kan zonder speciale verwijzing bij ons een afspraak maken voor consult en behandeling. Dit vindt plaats in de praktijk, in het gezondheidscentrum of zo nodig bij u thuis.  

De praktijk is elke dag geopend. Parkeerplekken zijn gratis en ruim aanwezig. Voor openbaar vervoer: zie 9292.nl  

Eerste consult

Na een korte kennismaking volgt een inventariserend gesprek van gemiddeld een uur. We werken volgens de ziekteclassificatie-methode.

Tijdens dit eerste consult wordt de informatie die je verstrekt geïnventariseerd en geordend. Op basis daarvan komt er een voorschrift en start de behandeling. Een behandeling met homeopathische middelen is altijd persoonlijk en gericht op het individuele klachtenbeeld. Indien nodig of gewenst tekenen we een behandelovereenkomst.

Vervolgconsult

Een vervolgconsult is op afspraak.Tussentijds contact per telefoon of per e-mail is soms noodzakelijk en altijd mogelijk.

Tijdens het vervolgconsult wordt gekeken naar het resultaat van de behandeling en naar je welbevinden. De behandeling wordt afgerond of zo nodig bijgesteld en vervolgd. Het verloop van je behandeling wordt systematisch gevolgd. Hoe lang dat duurt is verschillend. In meer acute situaties kan een consult kort en de behandeling kortdurend zijn. Bij klachten die langere tijd aanwezig zijn, kunnen consult en behandeling meer tijd vragen.

Workshops 

Regelmatig organiseer ik workshops. De meest gevraagde is: 

Introductie klassieke homeopathie: Zelfhulp in veel voorkomende thuissituaties.

Denk aan koorts, kinderziektes, griep, ongelukjes, wonden, steken en beten enz. Met elkaar ervaringen uitwisselen en leren over gezond zijn / worden / blijven met natuurlijke / homeopathische middelen. Gezellig en leerzaam :)  Op drie avonden in kleine groepen, bij mij in de praktijk, in het gezondheidscentrum Techumerpleats of als je met 5 of 6 collega's of vrienden bent ook op locatie. Opgeven kan altijd via de contactpagina van deze website. Ik houd je dan op de hoogte. 

Op Facebook staan ook de actuele cursusdata vermeld.