Alja Schokker

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Ziekteclassificatie methode


Als klassiek homeopaat werk ik met de ziekteclassificatie-methode van Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie. De ziekteclassificatie-methode beziet het ziektebeeld  in een aantal verschillende onderdelen - om zo alle factoren die aanleiding kunnen geven tot ziekte te  analyseren en te behandelen.


Ziektesymptomen

Tijdens een consult worden de klachten en ziektesymptomen besproken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen endogene en exogene symptomen.

  • Endogene ziektesymptomen komen van binnenuit en worden veroorzaakt door het eigen gestel, de familiaire lijnen, de levensloop en de eerder doorgemaakte ziektes. 
  • Exogene ziektesymptomen komen van buitenaf en worden veroorzaakt door epidemieën, incidenten of ongelukken en door (reacties op) gebruikte medicijnen en vaccinaties.


Duurzaam en zachtzinnig

Door de ziektesymptomen in klassen onder te verdelen kan ik zien waardoor de patiënt het meest in onbalans is. Dat is een belangrijk gegeven. Daar start de behandeling. Systematisch werken we  aan een zo volledig mogelijk herstel van het gezonde evenwicht.

Het gaat hierbij om een duurzame verbetering en een zachtzinnige behandeling: zonder bijwerkingen en zonder verergeringen. Soms is er snel herstel, soms duurt het langer. We bespreken wat u mag verwachten.